Rodzaj hałasu
Drogowy
Kolejowy
Tramwajowy
Przemysłowy
Okres pomiaru
Dzień, wieczór, noc
Noc
Warstwy
Ortofotomapa
Hałas 2D
Hałas 3D
Budynki
Poziom natężenia hałasu
45 dB 56 dB 66 dB
46 dB 57 dB 67 dB
47 dB 58 dB 68 dB
48 dB 59 dB 69 dB
49 dB 60 dB 70 dB
50 dB 61 dB 71 dB
51 dB 62 dB 72 dB
52 dB 63 dB 73 dB
53 dB 64 dB 74 dB
54 dB 65 dB 75 dB
55 dB